Vores Kirke

– Lidt om os…

Menigheden

Ølgod Menigheds Center er en evangelisk frikirke som tror på, at Guds ord i bibelen er den hele sandhed og vi, som en lokal menighed, er kaldet til at dele evangeliet og bringe nyt håb til folk.

Menighedens Vision

Visionen er vækkelse og gennembrud lokalt, nationalt og internationalt gennem bøn, lovsang, forkyndelse og mission. Vi har et ønske om at se Jesus vinde skikkelse i mennesker igennem vores tro på ham. Vi tror på, at kirken er kaldet til at tage et socialt ansvar i lokalområdet så vidt det er muligt.

Menighedens historie kort

Vores historie som menighed, kan spores tilbage til først i tyverne, hvor Gud berørte vores egn, og der blev oprettet en pinsemenighed på Lindeallé i Ølgod.

Ledelsen

Menigheden ledes af et ældsteråd, som på nuværende tidspunkt består af tre ledere. Jan A. Nielsen, Ole I. Juhl og Pastor Brian S. Nielsen (ledende ældste i rådet).