Ølgod Menigheds Center

– Kirken for børn og unge…

Erika M. Ruiz

Erika M. Ruiz

Leder for børnekirken

Undervisere

Britta Grove
Jackline Kristensen
Erika M. Ruiz

Børnekirke

ØMC har børnekirke hver møde-søndag fra ca. kl.10.35 til 11.50, medmindre der er aftalt anden særlig aktivitet i kirken. Børnekirkens start bliver annonceret på storskærmen under lovsangen og lederne fra børnekirken vil hjælpe med at få alle børn med.  Vi opfordrer til at alle børnene sidder med til mødet indtil børnekirken starter.

Børnekirken er ikke en pasning af børnene, men et forum hvor børnene kan få en undervisning om Guds ord på deres premisser og på deres niveau.

Vores mål er at give børnene mulighed for:

  • At se glæden igennem troen på Jesus
  • At de ser sig selv som Guds vidunderlige og unikke skabning uanset alder og evne
  • At lære at læse og forstå bibelen, samt lære at lytte til Guds ord

Dette vil vi gøre igennem at:

  • Skabe trygge rammer og en god atmosfære, hvor børnene kan høre evangeliet på deres niveau
  • Have Jesus i centrum i undervisningen

Alle børn er velkomne, men børnekirken er hovedsageligt for børn mellem 4 og 13 år, børn under denne alder skal have forældre med. Børnene er opdelt i 2 alders grupper – fra 4-8 år og fra 9-13 år. Børnekirken er som reglen inddelt i 3 sektioner: undervisning, forfriskning og en kreativ aktivitet.

Ikke alle undervisere er uddannet pædagog, men alle undervisere brænder for at fortælle børnene om Jesus

Sara S. Nielsen og Jan A. Nielsen

Sara S. Nielsen og Jan A. Nielsen

Gruppeledere

ungdomsgruppen

Hvem er vi? Vi er en gruppe unge/ teenager ud fra Ølgod Menigheds Center, der mødes gerne hver anden
uge om Onsdagen kl. 19:00. Det er lidt forskelligt hvor vi mødes ofte er det i Ølgod Menigheds Centers
lokaler. Information sker gennem aftalt program på tryk eller gennem Messenger.

Hvad laver vi? Vi deler liv med hinanden og bruger en del tid på fællesskabet, gennem spil, snak, udflugter
og mange sjove tiltag, men også fællesskabet med Jesus Kristus og det liv han har givet gennem Bibelen,
hans ord, bønnen hans nærvær. Vi ønsker at dele det kristne budskab gennem fællesskab, bøn, andagter,
vidnesbyrd og deltagelse i andre kristne arrangementer. Vi ønsker også at være med om søndagen i Kirkens
gudstjenester og være en del af fællesskabet der.

 

Værdier: Godt, trygt og respektfuldt fællesskab.

Visioner: -opbygge og udvikle troen og livet med Jesus.
                  -Elske og vise den samme kærlighed som Jesus.

Kontakt:
Du velkommen til at kontakte os som er gruppeledere Sara S. Nielsen eller Jan A. Nielsen.

 

ØMC adr.:
Garverivej 3, 6870 Ølgod