Hvem er jesus?

– Guds enbårne søn

Jesus er Guds enbårne søn og den ene person i treenigheden. Han har været fra evighed og blev sendt til denne verden for at frelse os fra synden, som kom ind ve, at mennesket var ulydig mod Gud. Vi sidder alle fast i syndeproblemet, og ingen af os kan sige os fri fra, at vi har brug for frelse og redning.

Om Jesus

Jesus blev menneske og byggede bro imellem os og Gud ved sin død på korset, og det var kærligheden til os, som drev Gud til at give os sin søn, fordi han så vores fortabte situation.

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16 siger:

For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have et evigt liv.

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den der tror på ham, dømmes ikke, den der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Det vil sige at når vi er kommet til tro på Jesus får vi et helt nyt liv, vi stifter fred med Gud. Det er ikke et liv med en masse regler og lovbud. Men det er et liv hvor vi lever med Jesus Kristus.

Romerbrevet kapitel 10, vers 9 siger:

at hvis du med din mund bekender Jesus som herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst.

Troen på Jesus som Guds søn, får os til at vende om fra det, bibelen kalder synd. Synd er ganske enkelt, at vi ikke tror på ham. Tro i bibelsk forstand er altid forbundet med handling. Det er altså ikke nok, at sige “Jeg tror på Gud.” Den tro, vi taler om her, får dig til at søge Gud og ønske hans vilje og mening med dit liv. Gud elsker dig, som du er og indbyder dig derfor i dag til at lære ham at kende. Han ønsker at forvandle dit liv og give det mening, indhold og perspektiv.

Hvorfor ikke sige til Ham:

Jesus, jeg overgiver mit liv til dig fra i dag. Jeg tror du er Guds søn og min frelser. Rens mit liv for synd og uretfærdighed. Jeg vil fra i dag leve med dig, tjene dig og bekende dig som min herre.

Hvis du netop har bedt denne bøn af hele dit hjerte, har Gud hørt din bøn og taget imod dig som sit barn. Det er vigtigt, at du tager kontakt med os eller andre kristne, der kan hjælpe dig med at bevare din Tro og få mest muligt ud af dit liv med Gud.

Gud velsigne dig